ZGODNIE Z ZASADAMI

  • Zaruski był przekonany, że‘rozwój taternictwa do­prowadzi w końcu do jego demokratyzacji i umasowienia, i chociaż dziś jeszcze myśl owa nie dojrzała, sta­nie się tak w-bliżej nie dającym; się określić czasie, choćby „dnia trzeciego przeznaczeń”. „Wówczas góry nasze — pisał Zaruski ~ utracą wiele ze swego uroku pustyni, gdyż ludniejsze jeszcze będą niż dzisiaj. Nie ‚ będzie można, >. jak dziś, zaprzepaścić się gdzieś w kra­inie turni, zbratać się z tą ziemią granitów , i samemu stać się jej cząstką. Jest to jednak «konieczność dzie- jowa» — lepsza od innych, bo nie zachłanna i nie sob- kowska. Jej przyjście przyśpieszyć powinniśmy” .Zgodnie z tymi zasadami Zaruski, mimo gorącej troski o wyeliminowanie z zachowań w górach gustów, i nawyków „gawiedzi” oraz o-tichronienie-nturalnych zakątków pustynnych” — bolał nad nikłym zaintere­sowaniem górami w Polsce.
Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)