ZGŁĘBIAJĄC CECHY NATURY

Odkrywając i zgłębiając te cechy natury, które tra­dycyjnie przypisywano Bogu, człowiek tym samym- sięga nieśmiertelności, wszechwiedzy i wszechwładzy.Tym samym wyzwala własną duszę z tych ograniczeń, jakie zostały jej narzucone przez bezwładną materię własnego ciała i świata ‘ rzeczy. Przezwycięża więc własne słabości, przezwycięża ograniczenia’ material­nych pierwiastków bytu i odnajduje własną istotę w odnowionej i wyzwolonej substancji duchowej włas­nego „ja”. W ten sposób dokonuje się też pełna auto- realizacja człowieka jako. istoty. moralnej, jego pełna indywidualizacja a jednocześnie uduchowienie. Czło-‚ wiek’ z zagubionego w naturze i własnych wytworach indywiduum „staje się wartością najwyższą, samą w so­bie, a nie tylko wartością instrumentalną.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)