ZADANIE SZTUKI

Np. dla A. Langego zadanie sztuki polegało na połączeniu du­cha z materią. „Dopóki duch błądzi samotnie z dala od natury — pisał on — dopóty jest niecałkowity, roz- połowiany […]. Całkowitość ducha jest w natchnieniu. W rozerwaniu jest rozbicie, rozdwojenie”, Jest.rze­czą charakterystyczną, że tendencji do emancypacji ducha towarzyszyła w modernizmie polskim (co prze­jął on bodaj od Nietzschego) tęsknota’za sprawnością fizyczną, siłą i potęgą człowieka- jako pełnego i nie­powtarzalnego bytu jednostkowego. Obie te tenden- cje, charakterystyczne dla młodopolskiej teorii sztuki, pełniły rolę inspirującą w kształtowaniu się właściwej Zaruskiemu artystycznej wizji świata.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)