Z OPÓŹNIENIEM

Ogólnie mówiąc „z romantycznego samotnictwa prze­szło taternictwo do nowoczesnej sportowości. Z opóź­nieniem wywołanym przede wszystkim odrębnością    izolacją taternictwa-w czasie i przestrzeni, dokonało się jednak w Polsce współczesnej.przezwyciężenie ro­mantyzmu” .   Zarysowane teoretyczne założenia taternictwa usiłowaliśmy podjąć i sprawdzić wstępnie na przykładzie po­glądów Mariusza Zaruskiego, znanego — obok M. Kar­łowicza — teoretyka i działacza taternictwa, ale także marynistyki w Polsce, co było dodatkowym argumen­tem przemawiającym za takim , wyborem. Bowiem tym sposobem uzyskaliśmy • możliwość prześledzenia omó­wionych wyżej kwestii na przykładzie  dwóch odręb­nych, chociaż — jak* się okaże — bardzo bliskich sobie w „warstwie” filozoficznej propozycji teoretyczno-ideo- logicznych.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)