WYTWÓR TECHNIKI

Wytwór techniki stał się tu cząstką przyrody, gwarantującą człowiekowi ,zachowanie własnej autonomii i tożsamości, a jednocze­śnie zbliżył, się do człowieka, sam się humanizując.Tak więc stosunek Zaruskiego do techniki był nie­jednoznaczny. Z jednej strony, upatrywał, on w technice przyczynę dehumanizacji życia współczesnego człowieka i z tego względu spoglądał na nią niechętnie. Z drugiej jednak strony — widział w zdobyczach techniki źródło rozszerzenia kontaktu człowieka z przyrodą. I tak np. przez długi czas Tatry podczas zimy wydawały się dla ludzi niedostępne, „nie istniały jeszcze dla świata. Nie były nawet mitem, legendą rozpłomieniającą swoją ta­jemniczością wyobraźnię ludzi żywszego temperamentu; nie były bajką opowiadaną w półcieniu chaty góral­skiej przy akompaniamiencie zadymki grudniowej; nie . były też rzeczą realną. Nie istniały po prostu”.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)