WYSIŁEK GODNY CZŁOWIEKA

A .mimo to najbardziej godnym człowieka wysiłkiem jest. próba sięgnięcia poza same zjawiska, oddzielające nas: od- substancjonalnej istoty rzeczy. Dotyczy to na- tury^jako takiej, ale także duszy ludzkiej, jej sfery in tuicyjnej —jak powiedziałby Abramowski. „Dusza , ludzka — pisał Zaruski — to głębia dla wzroku, ciem­na i niezbadana. Prawdopodobnie pozostanie zawsze taka”. A jednak istnieje nadzieja wkroczenia w „nieznane”. Może się to dokonać na drodze intuicji, dzięki której  człowiek-odzyska szansę pojednania z bytem’i osiąg­nięcia upragnionej z nim tożsamości. Tak bywa z że­glarzami podczas bezsennych’ godzin nocnej wachty^ lub uczestnikami wysokogórskich wypraw.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!