WSPOMINAJĄC WALKĘ

Nawet jeszcze w 1-937 r. Zaruski, wspominając dłu­gotrwałą walkę ze sportową orientacją w alpinizmie, prowadzoną głównie przez krakowskie Tatrzańskie To­warzystwo Narciarzy, ignorując fakt, że tysiące nar­ciarzy wyszły najpierw na stoki Kalatówek, a później na inne trasy zawodnicze i Kasprowy Wierch, wciąż , traktował ten proces jako zjawisko tymczasowe. „Wal­ka na razie — pisał — skończyła się moją przegraną. Nie zmieniłem jednak swoich poglądów i dziś, pomimo , olbrzymiego rozrostu narciarstwa i postępu samej umiejętności-jazdy na nartach, uważam kierunek jego zawodniczy za społeczny objaw niezdrowy, zarówno w najgłębszej swej treści duchowej, jak i pod wzglę­dem fizycznym” .Był to-postulat jawnie sprzeczny z innym, także bardzo propagowanym przez Zaruskiego, postulatem maso­wości ruchu taternickiego.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)