WŁAŚCIWE TATROM

Innym zaś razem Zaruski powie także metaforycznie, iż Tatrom właściwy . jest;, „urok świątyń, w których mieszka bóstwo .nieznane, litujące się nad człowiekiem, skazanym na tępe uderzenia ma­czug i jazgot szrapneli rozrywających wnętrzności”.Z tego to bodaj względu w świadomości Zaruskiego góry lub groty górskie kojarzą się z kolumnami,. luka­mi i sklepieniami świątyń, szczególnie kościołów o ar­chitekturze gotyckiej. Bowiem jedne i drugie są miej­scem schronienia ducha. Gotyk funkcjonuje tu za-, tem — analogicznie jak u innych przedstawicieli lite­ratury młodopolskiej — jako symbol walki ducha i materii, duszy i. ciała, wzlotów’ i przyziemności. ‘

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)