WIELKOŚĆ RZECZY MAŁYCH

Zaruski’ zatem — podobnie jak Bergson i Freud, a w. Polsce Abramowski i Brzozowski — zarzucał zo­biektywizowanym formom świadomości społecznej, w tym moralności, hermetyczność, martwotę i kostnienie, które nie pozwalają wydobyć się żywym pędom oso­bowości ludzkiej. „Ciasno nam-jest na świecie — ubo­lewał — duszno i chwilami nieznośnie”. Żyjemy od chwili narodzin aż do śmierci w atmosferze przecięt­ności, anonimowości, konwencji.-W^związku z tym je­steśmy skłonni angażować się, ponosić ofiary, walczyć o    cele,- z których rzeczywistego sensu nie zdajemy sobie sprawy. Przypisujemy wielkość rzeczom małym, stwa­rzamy fikcję zabiegów i wartości.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)