WARUNKI NASZEGO ROZWOJU

Sądził, że trudne warunki naszego rozwoju narodowego sprawiły, iż także pod tym względem nasza kultura jest uboga. Sytuacji tej prze­ciwstawiał stan turystyki górskiej na Zachodzie, gdzie towarzystwa alpinistyczne liczyły po kilkadziesiąt ty­sięcy’osób, a rządy państw wydawały ęlbrzymie sumy- na ich działalność. Tak więc Zaruski był —mimo pew­nych. oporów wewnętrznych — zwolennikiem* demo­kratyzacji turystyki górskiej.A jednak nie można oprzeć się wrażemu, że ten typ motywacji i opartych na niej przekonań był dla niego w całości nie do przyjęcia. Jak się,wydaje, nie był to ten najgłębszy, ujawniający się nie tyle w postaci zra­cjonalizowanego programu, ile, w formie spontanicz­nych wyznań .— nurt jego ideologii.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)