W PIERWSZYM OKRESIE ROZWOJU

W pierwszym okresie ‚ rozwoju taternictwa byli przeciwnikami sportu, zaś w drugim większość z nich głosiła potrzebę przeniesienia zachowań sportowych do taternictwa.Zaruski nie wypowiedział się szerzej na temat spor­tu wyczynowego. Jednak z wielu wzmianek zamiesz­czonych w jego pismach wynika niedwuznacznie, iż sport widowiskowy był mu obcy. Szczególnie występo- wał przeciwko rekordowi i komercjalizacji w sporcie.- Sądził, że w opinii zwolenników sportu stadionowego . rekord przesłonił wszystkie inne jego cele. Bohatero­wie sportu są lansowani przez prasę zarówno radykal­ną, jak i reakcyjną. Sportowiec staje się wartością pu­bliczną, zdobywa rekordy ze’ względu na publiczność i dla publiczności, stąd w swoich,motywacjach zorien­towany jest na innych, a nie na potrzeby wypływające z głębi jego osobowości.I oto wszystkie ujemne zjawiska towarzyszące sportowi wyczynowemu zaczynają zagrażać turystyce wy­sokogórskiej.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!