W CENTRUM ZAINTERESOWANIA

Przyroda, a raczej jest strona przypad– łościowa, musi także zostać przez człowieka przezwy­ciężona. Kontemplacja przyrody nie jest więc dila niegocelem aspiracji i dążeń, ale jedynie narzędziem auto- kreacji i samowyzwolenia duchowego i moralnego. Tak więc filozofia natury Zaruskiego staje się w ostatecznej konsekwencji filozofią człowieka. W centrum jej zain­teresowania, jak w każdej antropologii filozoficznej, pozostaje człowiek,. ale człowiek pojęty nie tyle egzy­stencjalnie, ile esencjalnie, jako istota metafizyczna.Najbardziej zasadniczą funkcją gór wysokich, po­dobnie zresztą jak w ogóle, przyrody „czystej”, nieska­żonej ingerencją człowieka, pustynnej, jest dla’Zaru- ^ skiego stwarzanie potencjalnej możliwości zetknięcia się człowieka , „twarzą w twarz” z^. śmiertelnym nie­bezpieczeństwem.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)