UCIECZKA ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO

Tak więc w przyrodzie tkwi możliwość, odnalezienia przez czło­wieka właściwego dlań oblicza. Jest to. równoznaczne z ucieczką ze środowiska społecznego, z pełnym izolo­waniem się od innych-ludzi, od tłumu.. Kosztem rozluź­nienia więzi społecznej nawiązuje się..porozumienie i zbliżenie z nieskończonym bytem, z naturą. Zresztą pojęcie więzi społecznej jest chyba rozumiane przez Zaruskiego w sposób\bardziej skomplikowany: wydaje się mianowicie, że fakt’rozluźnienia „czy’też zupełnego zerwania przez jednostkę więzi rzeczowej, intelektu­alnej i emocjonalnej z innymi ludźmi nie jest dla niego równoznaczny z zerwaniem wszelkich i więzi między­ludzkich.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)