TEORETYCZNE INSPIRACJE

Narodziny polskiego taternictwa i marynistyki jako ruchu intelektualnego i społeczno-turystycznego wiążą się nierozerwalnie z biografią Mariusza Zaruskiego a przede wszystkim z jego działalnością społeczną. Dzia­łalności tej towarzyszyła żywa refleksja teoretyczna: o-ambicjach filozoficznych i ideologicznych, a najbar­dziej istotna i trwała jej część wyrażona została w for­mie literackiej. Stąd też pisarstwo Zaruskiego ńie pozo­stało bez wpływu na . rozwój . świadomości społecznej w Polsce,’co zdecydowało między innymi o podjęciu niniejszej próby rekonstrukcji niektórych wątków jego światopoglądu.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)