SZTUK DLA SZTUKI

Zafascynował go żywioł morza, poznał i ukochał swoisty świat żeglarzy, przyswoił sobie cechy charakteru ludzi obcujących bezpośrednio z przyrodą, a jednocześnie silnie odczuwających więź ze współtowarzyszami i z naturą. Te cechy rozwinęły się i rozkwitły w atmosferze artystycznej Krakowa, gdzie na przełomie stuleoi Zaruski rozpoczął i ukoń­czył studia w Akademii Sztuk Pięknych.impresjo­nizm, symbolizm i secesja, kierunki rozwijane wówczas w sztuce, a szczególnie w malarstwie polskim, w czym prym wiodła Akademia Krakowska — oraz towarzy7szące tym kierunkom idee mistycyzmu, wizyjnośd, es­chatologia „nagiej duszy”,  hasła „sztuki dla sztuki”itp. — padły na przygotowany już wcześniej grunt psychicznó-intelektualny Żaruskiego i wycisnęły niezatarte piętno na jego artystycznej wizji świata.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)