SZANSA POJEDNANIA CZŁOWIEKA Z NATURĄ

Wspominaliśmy już’o tym, że Zaruski podziwiał wyż­szy. porządek natury i wyższe zdolności świata zwie­rząt, . zdolności, które umownie nazywał instynktem. Tradycyjnym narzędziom poznania naukowego prze­ciwstawiał program .intuicyjnego zgłębienia rzeczywi­stości transcendentnej; Prawa właściwe naturze porów­nywał ż prawami ustanowionymi przez człowieka i wczytywał się w wyższy sens tych pierwszych. I tak na przykład, Zaruski, dociekając przyczyn wędrówek ławic ryb, twierdził, iż nauka bezsilna jest w próbach wyjaśnienia tego zjawiska, tak-jak bezsilna jest w wy­jaśnianiu istoty elektryczności.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)