STAN SKUPIENIA

Pro­cesom tym towarzyszy stan skupienia, głębokiego za­myślenia wewnętrznego, zawieszenia czy. zneutralizo­wania uspołecznionych sfer świadomości jednostki oraz wzruszenie- i zachwyt nad wielkością-transcendencji. Stany takie obserwować można. w chwili zagrożenia, śmiertelnego niebezpieczeństwa, ale także w.momen-,. ‘ tach.zadumy nad.nieskończonością i podczas zbiorowej’ i indywidualnej, słownej lub’bezsłownej modlitwy . Tylko ta droga daje człowiekowi pełną możliwość bezpośredniego, intymnego kontaktu z transcendencją i jednocześnie — odnalezienia samego siebie, pełną au- toodnowę i samoidentyfikaćję^ Ale dla osiągnięcia tak pojętego ideału nieodzowne jest wyjście poza sztucznie wytworzone środowisko człowieka, poza zjawiska cy­wilizacji technicznej.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)