SPOŁECZNE FUNKCJE TATERNICTWA

Siła fizyczną i zdrowie jest wartością, indywidualną. Jako takie oddziałują one istotnie na losy pojedynczych ludzi, a więc mają decydujący wpływ na ich biografię. Niemniej jednak ze społecznego punktu widzenia zdro– wie traktować należy jako energię potencjalną, która — w miarę potrzeby — może być zamieniona na ener­gię kinetyczną. Jeśli tak potraktujemy sprawę, na planpierwszy wysuwa się wartość społeczna zdrowia, gdyż może ono być środkiem do osiągnięcia celów istotnych np.’ dla całego narodu — celów ekonomicznych, mili- . tarnych itp. Zdrowie fizyczne jest również nieodzowną gwarancją zdrowia duchowego, co w Polsce uległo szczególnemu zachwianiu.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)