ŚMIERTELNIE SERIO

Czynimy to śmier­telnie serio: „myśl zapięta na wszystkie guziki, każdy ruch opanowany, troska o to, co było, co jest i co bę­dzie równie uroczysta, jak błyszczące wokół ordery” .Anonimowość, zagubienie i’nonsens egzystencji jed­nostki w społeczeństwie masowym do absurdu dopro­wadza wojna, ogarniająca swoim zasięgiem wszystkich i wszystko, co zdolne jest do walki. Szczególnie tu uwidaczniają się rozbieżności między głoszonymi przez strony walczące hasłami, a realnymi konsekwencjami totalnego zniszczenia. W tak bardzo charakterystycznej dla literatury młodopolskiej konwencji pesymistycz­nego tragizmu, nastrój owości i liryzmu dzielił się Za­ruski własnymi doświadczeniami w czasie T wojny świa­towej.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)