SIŁA CHARAKTERU

Nade wszystko jednak chodziło Zaruskiemu o wyra­bianie silnych charakterów, co uważał Za sprawę wy­jątkowo pilną ‚i potrzebną w obliczu konieczności od zyskania samodzielnego ‘ bytu narodowego. Nadzieje, te wiązał zarówno z rozwojem ruchu turystycznego w Ta­trach, jak też, z rozwojem’żeglarstwa morskiego. Kto . na pokładzie jachtu przeżył walkę żywiołu morskiego lub spędził noc nad przepaścią w Tatrach, ten—sądził Zaruski w wyjdzie z tych doświadczeń lepszy i pięk­niejszy, zbliżając się tym samym do ideału kalókaga.Dla mnie osobiście — pisał’ Zaruski’— Tatry zimowe i ciężkie  wyprawy narciarskie były przede wszystkim szkołą  charakterów, remedium na zastra­szające cherlactwo duchowe i fizyczne, gorliwie pie­lęgnowane -przez polityczne ustroje państw zabor­czych.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)