ROZWÓJ SPORTU

Rozwojowi sportu widowiskowego od samego po­czątku towarzyszyły dyskusje i polemiki koncentrujące się wokół problemów rekordu, współzawodnictwa, ko-, i mercjalizacji, profesjonalizacji itd. Do najbardziej – ak­tywnych należała grupa krytyków sportu wyczynowe­go, która upatrywała w nim zjawisko społeczne, kul­turowo, moralnie’ i wychowawczo’ negatywne. Między innymi,, sami teoretycy wychowania fizycznego, jak Eugeniusz Piasecki, Stanisław Ciechanowski, Zygmunt Wyrobek, Roman Kordys, a także niektórzy działacze sportowi przeciwstawiali tradycyjne wychowanie fi­zyczne ruchowi sportowemu i preferowali to . pierwsze.Echa wspomnianych dyskusji docierały do środowisk teoretyków i ideologów taternictwa, którzy — jak; juz- pisaliśmy, — nie byli w swoich poglądach jednomyślni.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)