ROZRÓŻNIENIE ŚWIATA

Dychotomicznę rozróżnienie świata wartości natu­ralnych i świata wartości kulturalnych pozwoliło Zaruskiemu na nieskomplikowane i jednoznaczne ferowa­nie ocen. Układały się one w odczuciu autora Sonetów taternickich w pary opozycyjne. I tak, niezmąconemu porządkowi natury odpowiadał wieczny chaos świata ludzkiego, treściom niezmiennym bytu transcendent­nego— kalejdoskopowa różnorodność jednostkowych egzystencji, uduchowionym granitom górskim i głębiom mórz — bezduszność myślenia, działania i wytworów człowieka, wreszcie obiektywnym. ideałom piękna, do­bra i doskonałości — względne , i przyziemne cele za­bieganych wokół spraw codziennych niewolników pracy przemysłowej.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)