ROZBICIE TRADYCYJNEJ WSPÓLNOTY

I tak na przykład szatan u Przybyszewskiego jest usposobieniem zniszczenia, negacji, JdóIu, nieszczęścia, podłości, rozpusty, orgii.i „chuci”. „Jest znamienne — pisze S. Kolbuszewski — że [Przybyszewski] widział -w szatanie sprawcę wojny i sprawcę rewolucji; uwy­datniał w obu wypadkach tylko zło i zagładę […] sza­tan u Przybyszewskiego to‘ duch negacji, to złośliwy niszczyciel”.Rozbicie tradycyjnej wspólnoty przez kapitalistyczną industrializację i urbanizację zrodziło zjawisko atomi- zacji . społecznej, co z kolei oddziałało na ,powstanie w. kulturze modernizmu dwóch przeciwstawnych ten­dencji: kolektywizmu i indywidualizmu. Górował jed­nakże indywidualizm tak bardzo sprzyjający klimatowi zniechęcenia, pesymizmu i tragizmu. Warto pamiętać, że nawet bohaterowie najbardziej. bodaj zaangażowa­nego ideowo pisarza-społecznika, Stefana Żeromskiego, z reguły przegrywali.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)