PRZYPOMNIENIE DĄŻENIA MODERNISTÓW

Nato­miast przypomnienie dążenia modernistów do „spiry- tualizacji ludzkich wytworów” wydaje Się tu bardzo istotne, otóż zasadniczą cechą najbardziej znanych pro- gramów literackich Młodej Polski było — jak twierdzi Wyka — „szukanie wartości duchowych za wszelką . cenę […], wiara w wyższość tych wartości, chociażby miały pozostać tak bardzo-nieokreślone jak.naga dusza Przybyszewskiego, wreszcie wiara, że skarbnicą tych wartości jest zawsze jednostka odrębna, dusza indy­widualna. Był to spirytualizm-prowadzący do indywi­dualizmu” .W kontekście kultury modernistycznej zrozumiała staje się. także dążność Zaruskiego do odnajdywania dróg pełnego poznania bytu transcendentnego w. sta­nach zachwycenia, intuicji, modlitwy.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)