PRZYCZYNY STANU

Przyczyn tego stanu rzeczy dopatrywał się on w* organizacji wy­chowania fizycznego w Polsce. Pod’ tym względem ży­cie nasze — sądził — jest nienormalne. Szkoły i wyższe uczelnie kształcą ludzi ułomnych: dają im wiedzę, ale pozostawiają w zupełnym zaniedbaniu sprawność fizyczną i siłę charakteru. Dzięki temu już w wieku dzie­cinnym i młodzieńczym kultywuje się jednostronność, zabijając aspiracje do wszechstronności, a stąd pełni . i radości życia.   Tak więc w swoich ogólnych poglądach na wartość kultury fizycznej Zaruski nie odbiegał, od tej tenden­cji, która od czasów Śniadeckiego, poprzez ruch higie­niczny, boiskowy (Jordan) i teorie szkolnego wycho­wania fizycznego (E. Piasecki), była dla myśli peda­gogicznej w Polsce bardzo znamienna. Oryginalność . jego stanowiska przejawiła się natomiast w zakresie modelu ruchu turystycznego w górach oraz programu rozwoju jachtingu morskiego.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!