POSZUKUJĄC W NATURZE UKOJENIA

‚Dla ludzi poszukujących w naturze ukojenia, oczy­szczenia i odnowienia jest ona łagodna, swojska i ży­czliwa, Chętni.znajdą tu niewyczerpane skarby, najwyż­szej jakości, które odnawiają się stale, trwają nieskoń­czenie . Natura to pomost, dzięki któremu zmęczony życiem człowiek wejdzie w krąg wyższych wartości, ‚ poczuje się cząstką wszechświata, użyczającego mu swo­jej wielkości. Pod wpływem tchnienia wieczności lu­dzie przeistoczą się duchowo, staną się lepsi. Potrafią nadać właściwy wymiar i sens’swoim codziennym tro­skom, i radościom, zobaczą małostkowość swoich zabie­gów, zrezygnują z bezustannej pogoni za celami skoń­czonymi; „Góry wioną, na-nas,swym zimnym powie­trzem, otoczą, urokiem rzeczy wielkich” .

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)