OCENY I PRÓBY SYNTEZY

Spośród ocen i prób syntezy ideologii taternickiej, jakie powstały w dwudziestoleciu międzywojennym, najbardziej pełna i najbardziej wnikliwa wydaje się ta, której na łamach „Taternika” dokonał J. A. Szczepań­ski. Według niego, w rozwoju ideologii taternickiej można wyróżnić dwa okresy. Pierwszy, którego głów­nym przedstawicielem był M. Karłowicz ś a współtwór­cami M. Zaruski, R. Kordys, F. Goetel i M. Swierz, wygasa, chociaż nie całkowicie, wraz z wybuchem wojny światowej. Podsycony, zresztą na bardzo krót­ko, w pierwszych latach po wojnie, później już tylko od czasu do czasu manifestuje się w pojedynczych de­klaracjach Mariusza Zaruskiego (o których szczegółowo niżej), Jana Gwalberta Pawlikowskiego, Mieczysława- Świerża i Michała Pawlikowskiego.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)