NADZIEJA NA ODRODZENIE

Zaruski — jak należy sądzić — przyjmował ten typ rozumowania. Ale, jego zdaniem, istota człowieka jako wytworu natury została zagubiona w warunkach cywi­lizacji technicznej, o czym szczegółowo pisaliśmy wy­żej. Dlatego też możliwość powrotu człowieka do stanu niezdeformowanego,, „normalnego”, widział on w pod­daniu się człowieka, oczyszczającemu i odradzającemu wpływowi natury. Nadzieją na odrodzenie człowieka, szczególnie odro- . dzenie moralne, jest potencjalna, na razie, możliwość czerpania z bezdennego źródła natury nieskażonej wpły­wem cywilizacji: wysokich gór. mórz i pustyń. Te prze­strzenie, stanowiąc — wydawałoby się — teren dla niko­go nieprzydatny, bezużyteczny, mogą spełniać „funkcję najbardziej pożądane i oczekiwane.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)