NA MORZACH DALEKICH

Autor Na’morzach dalekich wysunął tezę, że psychika żeglarzy jest całkowicie odmienna od psy­chiki ludzi żyjących i pracujących na lądzie. Ale właś­nie jedynie żeglarzy, a nie’członków załóg statków parowych.; O tych ostatnich żeglarze wypowiadają się pogardliwie jako o „pasażerach wodnych tramwajów”. Czynnikiem kształtującym mentalność żeglarzy,— od­mienną i nie dającę’się porównać z mentalnością naj­bardziej zintegrowanej załogi jakiegokolwiek zakładu pracy na lądzie — są’odmienne warunki-egzystencji. Należą tu: (1) całkowita izolacja od szerszego środowi­ska, (2) świadomość grożącego niebezpieczeństwa, (3) po­czucie Względnej autónomiczności jednostki i uzależnie- -nia jej losu jedynie od własnej sprawności, umiejętności, hartu’— to jest od autentycznych cech osobowości.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)