MAŁE SPRAWY CODZIENNEJ EGZYSTENCJI

Przeto w was jest moc rzeczy wiecznych i prostych” . „Ty łączysz przeszłość — po­wie innym razem Zaruski pod adresem morza — nie tę z dnia wczorajszego, lecz dawną, pokrytą mchem zmur­szałych epok — z dniem dzisiejszym i daleką wizją przyszłości. Jak miłująca matka bierzesz. przeszłość w ramiona, by. ją ochronić od brudu i fałszu teraźniej­szości” . Czas zatem jest kategorią subiektywną, ludzką. To­warzyszy on nieuchronnie ludzkim tragediom, zmaga­niom, radościom, zawodom i tęsknotom za wartościami trwałymi, nieosiągalnymi w ciągłej pogoni za reali­zacją małych spraw codziennej egzystencji.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)