LĘK TOWARZYSZĄCY WALCE

Walce tej towarzyszy paniczny lęk, który tylko nadludzką, wydawałoby się, siłą woli można opanować.  Ale w końcu przezwyciężone zostaje tchórzostwo oraz fizyczne i duchowe lenistwo i. czyn staje się faktem dokonanym. Człowiek’ przezwyciężając własną słabość i opór martwej przyrody, tym samym ochrania i pod-nosi do najwyższej godności, wartość swej osoby. Czło­wieczeństwo znów staję, się w ten sposób synonimem wartości najwyższej.Zrekonstruowane dotąd poglądy Zaruskiego na moż­liwość przezwyciężenia ograniczoności człowieka, osiąg­nięcia przez .niego bytu transcendentnego, a nawet wzniesienia się ponad ten byt, staje się zrozumiałe w kontekście problematyki ideowej i artystycznej pol­skiego modernizmu.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)