KRÓLESTWO TŁUMU

Współczesność — to królestwo tłumu — po­wszedniego, bezbarwnego, bezrefleksyjnego, poddają­cego się bez zastrzeżeń „tresurze, wlokącej się za nim na podobieństwo upiora” .W tej sytuacji garstka „świętych polskich”, zapewne krytyków, myślicieli i reformatorów, pozostaje kroplą w morzu bezwolnych mas . „Człowiek współczesny — pisał Zaruęki — żyjący w warunkach dość wysoko roz­winiętego społecznego ustroju żna szlaki przeważnie utarte. Wie od dzieciństwa, że musi pracować, potem życie naocznie’ mu te prawdy wykaże. Tak obracając się w powszedniości kieracie, najczęściej nie wie albo świadomość zatraca; że walczy o byt swój […]. Czło­wiek w szarzyźnie swego życia nie jest w stanie pojąć właściwego sensu własnych czynów, gdyż są one zabar­wione ocenami narzuconymi jednostce przez społeczestwo” .

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)