KONTYNUATOR WŁASNEGO DZIEŁA

Kontynuatorom własnego dzieła zaleoał troskę o zachowanie myśli przewodniej wszyst­kich dotychczasowych wysiłków i prac sekcji, czyli udostępnienie chętnym możliwości obcowania i walki  z pierwotną i dziką przyrodą tatrzańską. „Przez Ta­try — pisał z.tą samą intencją Zaruski w kilka lat później — rokrocznie przechodzą rzesze całe turystów i taterników wszelkiego autoramentu. Wszyscy oni po­konują tam trudy, niewygody i niebezpieczeństwa, wielu z nich odbędzie walkę na śmierć i życie, z walki tej wyjdą o włos mocniejsi i lepsi niż. byli a społe­czeństwo otrzyma kroplę krwi zdrowej, utlenionej po- wietrzem tatrzańskim” .Wnet jednak Zaruski zorientował się i umocnił w przekonaniu, że ewolucja taternictwa zmierza w kie­runku zaprzepaszczenia dotychczasowych osiągnięć, : przybierając coraz bardziej cechy działalności sportowej.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)