JEDYNE DŹWIĘKI

Jedyne dźwięki […] to chrzęsty lodu spadającego z turni i szmer śnieżnych drobin przesuwających się w, granitowych łożyskach”.W tym samym sensie natura jest zaprzeczeniem i przeciwieństwem wszystkiego co ludzkie, pozostaje światem odrębnym, transcendentnym, samym dla sie­bie, obcym. Świat ten, nietknięty przez człowieka, po­siada swój własny rytm istnienia i rządzi się własnymi, swoistymi prawami, odrębnymi od praw ludzkich, praw kultury. Prawom tym podlega, zresztą cały świat zwierząt i roślin, w których zachowaniu przejawia się odwieczny porządek przyrody. Zaruski podziwiał „wyż­szy” porządek naturalnych praw, rządzących zachowa­niem bezrefleksyjnych zwierząt. Był’ to dla ;niego symptom niekłamanej mądrości natury.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)