FENOMEN BYTU

Istota, która się tylko objawia w zewnętrznych fenomenach bytu jest ta sama, która żyje w duszy człowieka [..Sym- bolista zatem czuje intuicyjnie związek swej duszy z duszą całej natury a poza; przypadkowością rzeczy widzi jakiś tajemny ; świat, poza czasowością bezgranicze wieczności, z której sam się wyłonił”. Wspomniane związki Zaruskiego z kulturą moderni­styczną można by także ujawnić na przykładzie pro- -blematyki ogólnej teorii sztuki. Otóż zgodnie z całą koncepcją filozofii młodopolskiej, sensem i celem istnie­nia sztuki było odtworzenie niezmiennego i niezależ­nego od czasu i przestrzeni bytu, czyli duszy wszech­świata, ludzkości i pojedynczego człowieka.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)