DRUGA OJCZYZNA WIERNYCH TURYSTÓW

Tatry są drugą ojczyzną wiernych im turystów, ojczyzną rozumiejącą i kojącą, zamienia­jącą gwar i tumult dużych zbiorowisk ludzkich na swojską muzykę.halnego wichru. Toteż ludzie gór po kilku dniach a nawet godzinach obcowania z nimi zo­stają bardzo często całkowicie odmienieni czy odno­wieni .  Jest rzeczą charakterystyczną, że ideologowie tater­nictwa, broniąc jego „idealistycznych” wartości i bez­interesownej „czystości”, występowali zdecydowanie przeciwko próbom komercjalizacji ruchu taternickiego. Dyskusje na ten temat współbrzmiały zresztą z kryty­ką profesjonalizacji sportu wyczynowego, tak bardzo żywą w Polsce i poza jej granicami.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)