BOSKIE CECHY ABSOLUTU

Boskie cechy absolutu przypisane zostały przez Zaru­skiego przyrodzie, która tym samym, została uducho­wiona we wszystkich swoich elementach. Tak więc w swoich poglądach Zaruski zbliżył się do klasycznego panteizmu, co było charakterystyczne także , dla innych przedstawicieli filozofii i literatury’ modernizmu, w tym modernizmu polskiego.Załamaniu się pozytywistycznego optymizmu pod ko­niec XIX i w pierwszych dziesięcioleciach XX stule­cia towarzyszyły: wzrost fali krytyki kultury miesz­czańskiej (Nietzsche) i cywilizacji przemysłowej (Or­tega y.Gasset, Spengler), totalna negacja kapitalistycz­nego systemu społecznego (pisarze socjalistyczni) oraz utrata wiary w. wartość opartej na racjonalizmie wie­dzy (Bergson).

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)