BEZPIECZEŃSTWO TURYSTÓW

Bowiem w grę wchodzi bezpieczeństwo tu­rystów i potrzeba budzenia aspiracji alpinistycznych. Preferując, tę drogę rozwoju ruchu turystycznego, po­woływano się na „potrzebę życiową” oraz usankcjono­wany już przed wojną precedens, kiedy to zatrudniano odpłatnie przewodników-górali w Ochotniczym Po­gotowiu Ratunkowym i do prowadzenia wycieczek wysokogórskich. Przy okazji podkreślano „niemoralny” charakter ukrytego profesjonalizmu, realizowanego w turystyce wysokogórskiej. Lepiej — sądzono — do­puścić w pewnym zakresie jawny profesjonalizm.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)